Ogólnopolski MLS ASGAL
  • Ogólnopolski MLS
  • MLS ASGAL
  • System Wymiany Ofert ASGAL
  • SWO ASGAL
  • Galactica Virgo
  • Asari CRM
  • Bezpłatny System ASGAL

Ogólnopolski MLS ASGAL

Ogólnopolski system wymiany ofert ASGAL powstał w wyniku współpracy dwóch wiodących firm oferujących innowacyjne rozwiązania dla rynku nieruchomości: Galactica i Asari. Celem naszego MLSa jest przede wszystkim intensyfikacja współpracy pomiędzy biurami nieruchomości skutkująca jeszcze szybszą i lepszą jakościowo obsługą klientów, co finalnie prowadzi do zwiększenia sprzedaży. W systemie MLS ASGAL uzyskujecie dostęp do przeglądania aktualnych ofert na wyłączność, które zostały opublikowane na portalach lub na stronie internetowej przez użytkowników systemów Galactica i Asari.

cooperation

Czym jest MLS ASGAL?

Ogólnopolski MLS ASGAL jest systemem wielokrotnej wymiany ofert między biurami nieruchomości. Użytkownicy programów Galactica Virgo oraz Asari CRM uzyskują bezpłatny dostęp do ogólnopolskiej bazy ofert nieruchomości na wyłączność, która umożliwia

rozwój regionalnej i ponadregionalnej współpracy między biurami

zwiększenie liczby transakcji

skrócenie czasu wyszukiwania nieruchomości

W MLS ASGAL nie nakładamy żadnych ograniczeń - użytkownicy swobodnie ustanawiają warunki współpracy między sobą.

MLS ASGAL – warto współpracować

Ogólnopolski system ASGAL to największa baza ofert nieruchomości na wyłączność w Polsce.

Korzystając z sieci MLS ASGAL osiągasz następujące korzyści:

Szybsza sprzedaż

Współpraca między biurami zapewnia większą liczbę zawieranych transakcji

Promocja bez dodatkowych kosztów

Bezpłatny dostęp do systemu i brak wydatków na reklamowanie ogłoszeń

Nowe kanały przekazu

Bezpłatne promowanie ogłoszeń w ogólnopolskiej sieci MLS

Poszerzenie bazy ofert

Możliwość proponowania ofert z bazy MLS

Realne dopasowanie parametrów

MLS ASGAL umożliwia szybką analizę rynku i podobnych ogłoszeń

Wiarygodność ofert

W MLS ASGAL znajdują się wyłącznie aktualne oferty na wyłączność

Współpraca się opłaca!